شیلنگ شیر نشان در صحنه جرم قاتل را به دام انداخت

طول شیلنگ‌های باغ به‌گونه‌ای تنظیم شد که همه آنها در حدود 8 متر (قطر 843 سانتی‌متر) باشند و همراه با طول، حجم‌های آب را در شیلنگ‌های جداگانه ارزیابی کردیم.

تنها شیلنگی که به همان طول شیلنگ شیر نشان باقی‌مانده اصلاح نشد، شلنگ شماره 5 بود، به دلیل قرارگیری متفاوت (زخم روی پایه درام برای شیلنگ‌ها).

این تحقیق در مدت 2 روز انجام شد.

اولین اندازه گیری در روز سه شنبه 11 آگوست 2020 در منطقه پاردوبیسه در یک منطقه چمن انجام شد.

در این روز دمای هوا به حداکثر 35 درجه سانتی گراد رسید که در جمهوری چک یک روز گرمسیری محسوب می شود.

میانگین دمای هوا در روز 22.7 درجه سانتی گراد بود.

این اندازه گیری برای دومین بار در روز دوشنبه 17 آگوست 2020 در پراگ روی سطح بتنی انجام شد.

این روز در جمهوری چک به عنوان یک روز تابستانی متوسط ​​ارزیابی می شود.

دمای روزانه بیش از 30 درجه سانتیگراد نبود.

میانگین دمای هوا در این روز 20.2 درجه سانتی گراد بوده است
دو دماسنج معتبر برای اندازه گیری دمای سطح شیلنگ باغ و دمای آب استفاده شد.

دماسنج مادون قرمز Parkside PTIA 1 با محدوده اندازه گیری احتمالی از -50 درجه سانتیگراد تا +380 درجه سانتیگراد.

اگر دمای هوا بیش از 0 درجه سانتیگراد باشد، انحراف اندازه گیری آن 0.3 درجه سانتیگراد است.

اگر دمای هوا به زیر نقطه انجماد برسد، انحراف اندازه گیری آن 1.5 درجه سانتی گراد است.

اندازه گیری توسط دماسنج غیر تماسی Geratherm غیر تماسی بررسی شد که محدوده اندازه گیری آن از 0 تا 100 درجه سانتی گراد است و انحراف اندازه گیری آن 0.2 درجه سانتی گراد است.

تنها شیلنگی که به همان طول شیلنگ‌های باقی‌مانده اصلاح نشد، شلنگ شماره 5 بود، به دلیل قرارگیری متفاوت (زخم روی پایه درام برای شیلنگ‌ها).

اندازه گیری در طول روز به مدت 12 ساعت، از ساعت 7 صبح انجام شد.

تا ساعت 7 بعد از ظهر در ابتدا تمام شیلنگ های باغ پر از آب بود.

دمای سطح هر شیلنگ باغ با هر دو دماسنج اندازه گیری شد، دمای هوا و رطوبت هوا هر نیم ساعت یکبار اندازه گیری شد.

دمای آب 3 بار در طول روز اندازه گیری شد.

ساعت 7 صبح تمام شیلنگ های باغچه پر از آب شد (در انتهای شیلنگ ها کلاهک بسته شد تا آب پر شده نشت نکند).

پس از آن دیگر آبی به شلنگ باغچه اضافه نشد (هنگام اندازه گیری دمای آب، تنها بخشی از آب پر شده از شلنگ باغچه ریخته می شد).

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.